افتخارات پویانیستانک

پویا نیستانک با بیش از ۲۰ سال سایقه فعالیت یکی از شرکت های پیشرو در صنعت ریختگری و قطعات آلومینیومی به شمار میرود و جوایز و مدارک معتبر بین المللی را کسب کرده است.

افتخارات

گواهی های ثبت اختراع

گواهینامه ها