تجهیزات آزمایشگاهی

این شرکت با توجه به تنوع محصولات تولیدی خود، جهت حفظ و ارتقاء سطح کیفی محصولات خود، مجهز به جدید ترین و به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی به شرح ذیل می باشد:

آزمایشگاه مترولوژی جهت اندازی گیری پارامترهای هندسی و ابعادی مجهز به تجهیزاتی از جمله دستگاه های فرم تستر، زبری سنج و دستگاه اندازه گیری ویدیویی می باشد.

آزمایشگاه متالورژی جهت تعیین و اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، سختی، خواص کششی و کیفیت مذاب آلومینیوم، دارای تجهیزات اسپکترومتری، پولیش آزمایشگاهی، میکروسکوپ نوری، سختی سنج، تست کشش، گالوانوتست و دستگاه Alu Speed می باشد.

IMG_0005 IMG_0233

Close Menu