1 – مشتریان OEM:

* شرکت ساپکو (ايران خودرو)
* شرکت موتورسازان تبریز
* شرکت نيرو محرکه

2 – مشتریان OES:

* شرکت ايساکو

3 – مشتریان بازار لوازم یدکی (AM):

* شرکت MGM
* سایر متقاضیان بازار لوازم يدکي داخلي

4- بازار لوازم يدکي در کشور سوریه

Close Menu