به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شماری را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است.  مهمترین عامل، در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد، تلاش بی هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم عدم موفقیت و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف است. لذا با اتکا به الطاف الهي و تکيه بر اعتماد مشتريان و سهامداران ارجمند و نيز تلاش تک تک اعضا خانواده موتور سازی پویا نیستانک ضمن حفظ خوشنامي، اصول و ارزش‌هاي سازماني را متعهدانه اجرا نموده و اميد است در مسير خدمت به مردم عزيز و توسعه روزافزون کشور در پيشگاه باري تعالي سربلند باشيم.

Close Menu