پیام مدیرعامل

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داریم گوشه‌ای از الطاف بیکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شماری را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است.  مهمترین عامل، در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد، تلاش بی هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم عدم موفقیت و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف است. لذا با اتکا به الطاف الهی و تکیه بر اعتماد مشتریان و سهامداران ارجمند و نیز تلاش تک تک اعضا خانواده موتور سازی پویا نیستانک ضمن حفظ خوشنامی، اصول و ارزش‌های سازمانی را متعهدانه اجرا نموده و امید است در مسیر خدمت به مردم عزیز و توسعه روزافزون کشور در پیشگاه باری تعالی سربلند باشیم.

چارت سازمانی

 • Ceo
  IT company

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Main
   Designer
   • Mid
    Designer
   • Mid
    Designer
   • Mid
    Designer
  • Main
   Programmer
   • Mid
    Programmer
   • Mid
    Programmer
   • Mid
    Programmer